Kategorier
Annat

Fettavskiljare lättar på trycket

Varför behöver man en fettavskiljare installerad inom vissa verksamheter? Svaret på den frågan handlar om att vissa branscher hanterar stora mängder fett på daglig basis och att en fettavskiljare separerar fettet från vatten – och därigenom också minskar på trycket som vårt avloppssystem drabbas av.

Det som skett under senare år är att vi i största allmänhet börjat laga mat innehållande mer fett; vi använder fett i en betydligt större omfattning än tidigare. Och – vi blir också fler. Vår befolkning ökar för varje år och antalet exempelvis restauranger, caféer, gatukök och så vidare blir också fler till antalet. Detta skapar ett högt tryck på ett, i många fall, redan eftersatt avloppssystem och då det handlar om fett så ska man veta att detta inte försvinner från rör och ledningar.

Till skillnad från vatten så stannar fettet kvar och detta kan leda till stopp som kostar mycket pengar att åtgärda – och som dessutom, utan tvekan, kan föra med sig stora problem för ett helt samhälle. Genom en komplett fettavskiljare och krav på sådana inom verksamheter som hanterar mat, livsmedel och således fett på daglig basis så kan man förebygga problemen. Det är en bra investering, för oss alla.

Fettavskiljare – kolla vad som gäller i din kommun

Hur stor fettavskiljare behöver jag då? Reglerna ser olika ut beroende på var i landet man bor samt vilken typ av verksamhet man bedriver. Vissa kommuner ställer högre krav än andra och man kan exempelvis se att somliga kommuner kan ge dispens för vissa verksamheter kring kraven på en fettavskiljare. Det är helt enkelt en fråga som du måste söka svar på hos den kommun du tillhör.

Och, viktigt är även att klargöra att en fettavskiljare endast får tas i bruk efter att man erhållit ett startbesked från kommunen man tillhör. Dessutom så tillkommer även frågor om tömning och med vilken regelbundenhet detta ska ske. Kontakta din kommun för vidare vägledning.